20 ÉV

“Derék asszonyt kicsoda találhat?” – kérdezi Salamon a Példabeszédek könyvében. A kérdés nehéznek, bonyolultnak tűnik első hallásra, hiszen nem kevesebbet, mint a tökéletes társ kérdését veti fel. És ki ne szeretne tökéletes társat maga mellé? A válasz egyszerű és talán éppen egyszerűségében kerüli el minduntalan a figyelmünket: derék asszonyt kicsoda találhat? Aki derék asszonyt keres! …

Tovább ->

Uzza

uzza

„Uzza az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzza ellen. Nyomban lesújtott rá az Isten meggondolatlanságáért, és meghalt ott, az Isten ládája mellett.” 2Sámuel 6, 6-7 Isten nincs a helyén, nincs középen. Van királyság, Dávid elfoglalja Jeruzsálemet, így van főváros is, de az országnak még sincs középpontja. …

Tovább ->

Szerelem kolera idején

A vírus is Isten. Minden, ami részesül a létezésben, az Isten és magából Istenből részesül. Nincs semmi Istenen kívül, Isten tart létezésben mindent, ami létezik. A vírust is. Az univerzum pártatlan és nem ítélkezik. Van, aki megszületik erre a világra, és van, aki meg sem születik, még csak meg sem fogan. Mi megszülettünk, de életünk …

Tovább ->

Hegyi beszéd

„Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt.” János 6,3 A Hegyi beszédben Jézus Urunk az Ő országának rendjét hirdette meg. Nem egyszerű programbeszéd ez, se tagtoborzás, még kevésbé önmaga ajánlása, hanem egy új életrend nyilvános meghirdetése. Egy lehetőség a bevett kultikus, liturgikus renden túl valami többre: az élet istentiszteletére. Egy olyan …

Tovább ->

Küzd, mint az ég madarai

„Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet: oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja.” Ézsaiás 31,5 A madár nem védtelen. Meg tudja védeni magát is és a fiókáit is, csak másképpen. A madár is küzd, harcol és védelmez, de fogak és karmok nélkül. Más eszközökkel. A lelki dolgok nem gyengék, csak máshogy erősek. A …

Tovább ->

Böjti út adventben

„Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran…” Máté 6,16 A böjt keskeny út. Nehéz, minden lépése gyötrelmes. Legalábbis az elején. Aztán könnyebb, mert a test hozzá igazodik, megalázkodik, meghajol a lélek előtt. És éppen ez a böjt célja, nem a koplalás. A böjtölés az önátadás legteljesebb formája. Mert a böjtben túllépek a testemen, eljutok a saját …

Tovább ->

Tanakodás

„Amikor erről tanakodtak egymással az ÚR tisztelői, az ÚR figyelemmel kísérte és meghallgatta. Beírták színe előtt emlékeztetőül egy könyvbe azokat, akik félik az URat, és megbecsülik a nevét.” Malakiás 3,16 Isten hitvalló gyermekei tanakodnak. Szép és mély ez a kifejezés: tanakodni. Benne van ebben, hogy kérdéseim vannak, aggaszt valami, megakadtam az életemben valamivel, de van …

Tovább ->