20 ÉV

"Derék asszonyt kicsoda találhat?" - kérdezi Salamon a Példabeszédek könyvében. A kérdés nehéznek, bonyolultnak tűnik első hallásra, hiszen nem kevesebbet, ...
Bővebben
uzza

Uzza

„Uzza az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellángolt az Úr haragja Uzza ellen. Nyomban lesújtott ...
Bővebben

Szerelem kolera idején

A vírus is Isten. Minden, ami részesül a létezésben, az Isten és magából Istenből részesül. Nincs semmi Istenen kívül, Isten ...
Bővebben

Hegyi beszéd

„Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt.” János 6,3 A Hegyi beszédben Jézus Urunk az Ő ...
Bővebben

Küzd, mint az ég madarai

„Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet: oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja.” Ézsaiás 31,5 A madár nem ...
Bővebben

Böjti út adventben

„Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran…” Máté 6,16 A böjt keskeny út. Nehéz, minden lépése gyötrelmes. Legalábbis az elején. Aztán ...
Bővebben

Tanakodás

„Amikor erről tanakodtak egymással az ÚR tisztelői, az ÚR figyelemmel kísérte és meghallgatta. Beírták színe előtt emlékeztetőül egy könyvbe azokat, ...
Bővebben

Követés

„Jézus pedig megfordult, és azt mondta Péternek: Távozz tőlem, Sátán, botránkozásomra vagy nekem, mert nem Isten dolgaira gondolsz, hanem az ...
Bővebben

Kövek

„Vegyetek föl tizenkét követ innen a Jordán közepéből, ahol a papok lába áll szilárdan, vigyétek azokat magatokkal, és tegyétek le ...
Bővebben

Forradalmi gondolat

„Szabad-e adót fizetni a császárnak? Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené!” Máté evangéliuma 22, 15-21 ...
Bővebben

Szénné égetve

„Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez?” Zakariás 3,2 Tűzből kiragadott, szénné égett üszök – ez az ember, mondja az ...
Bővebben

Elment az eszed!

„Miért gerjedtél haragra?” 1Mózes 4,6 Milyen büszkék vagyunk az értelmünkre! El is neveztük magunkat homo sapiensnek, bölcs embernek, akit az ...
Bővebben