Adventi örökség

2022.11.27.
14De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad
35Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. 36Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. 37Boldogok azok…
2És monda az Úr Gedeonnak: Több ez a nép, mely veled van, hogysem kezébe adhatnám Midiánt; Izráel még dicsekednék velem szemben, mondván: Az én kezem szerzett szabadulást nékem!

Halloween

2022.11.06.
10Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”

A tövis ajándéka

2022.10.23.
8Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. 9De ő ezt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az…
6Isten ugyanis, aki ezt mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán.7Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli…
17Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.
7Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.
25A farkas a báránnyal együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint a marha, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem árt és nem pusztít szent hegyemen senki – mondja…

Légy jó a gonosszal

2022.09.11.
21Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat.
1 2 3 12 13 14