Igévé lett test

2020.05.24.
9Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől.
1Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Préd 3, 1

Testvéri kötelék

2020.05.10.
9Jóáb látta, hogy elöl is, hátul is támadás fenyegeti, ezért kiválogatta egész Izráel színe-javát, és csatarendbe állította őket az arámokkal szemben, 10a hadinép maradékát pedig testvérének, Abísajnak a vezetésére bízta, és…

Az elhagyott asszony

2020.05.05.
6Mint elhagyott és fájó lelkű asszonyt, megszólít téged az ÚR. Ézs 54, 6

Euniké

2020.05.03.
5Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. 2Tim 1, 5

Állj közéjük!

2020.04.28.
"Zárd le e bizonyságtételt és pecsételd le a tanítást tanítványaimnak." Ézs 8, 16
1A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. ...

A félelem lelke

2020.04.22.
2Tim 1,7 Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Dicsőítő ragyogás

2020.04.19.
Zsolt 150 1Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton! 2Dicsérjétek hatalmas tetteiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! 

Ürességek

2020.04.13.
6De az így szólt hozzájuk: Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették.